Profil firmy:

Bollegraaf Recycling Machinery so sídlom v Appingedame, Holandsko vyrába a dodáva už od roku 1961 recyklačnú techniku a technologie, mobilné a stacionárne drviče, triediarne odpadov ai.

Počas týchto viac ako 40 rokov sa firma Bollegraaf stala celosvetovo známym a významným výrobcom a dodávateľom baliacich lisov, triediacich zariadení, drvičov, dopravníkov a ďaľších strojov pre spracovanie starého papiera, domáceho a priemyslového odpadu. Bollegraaf Recycling Machinery má štyri dcérske spoločnosti: v Nemecku, Francúzsku, Anglicku a Španielsku, ďalej predajné zastúpenia v celom svete - tiež v Českej republike. Bollegraaf Recycling Machinery je tiež zastúpený v USA a Kanade firmou van Dyk Baler Corporation, ktorá tiež patrí do firmy Bollegraaf.

Všetky spoločnosti a zastúpenia zaisťujú v týchto krajinách predaj a servis zariadení Bollegraaf.Zákazníkmi firmy Bollegraaf sú firmy obchodujíce so starým papierom, mestské podniky, ktoré zaisťujú zber odpadov, súkromné společnosti, ktoré zbierajú, triedia a recyklujú odpady, stavebné, elektrárenské, chemické, drevárské a ďalšie podniky.